• Добре дошли в “Мудъл”!

    Тази уеб страница ви дава възможност да получите достъп до материали за курсовете, да правите онлайн тестове, да провеждате онлайн дискусии със съкурсниците си за курсовите ви работи и да предавате курсовите задания по електронен път.

    Някои курсове използват страницата за цялото си съдържание, докато други я използват само за някои аспекти от курса.